Безплатна доставка на поръчки над 99 лв

Mobile menu

Close button sidebar

Общи условия


Информация за контакт с продавача

Мериноса ЕООД
гр. София 1373, ж.к. Западен парк, бл. 7, вх. Б, ет. 3, ап. 7
вписано в Търговския регистър с ЕИК: 205872428
ДДС идентификационен N: 205872428

Моля прочетете внимателно настоящите условия. При извършване на регистрация, както и при финализиране на всяка поръчка, КЛИЕНТЪТ потвърждава, че приема безусловно настоящите Общи Условия.

  1. www.merinossa.com си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за КЛИЕНТА от момента на публикуването им на страницата.
  2. www.merinossa.com си запазва правото да променя цените по всяко време, без допълнително уведомление. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на поръчката.
  3. www.merinossa.com гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, която се предоставя при поръчка.
  4. КЛИЕНТЪТ има право да ползва информацията на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

Сайтът www.merinossa.com предлага възможност за закупуване на представените продукти, като те се доставят директно до клиента на посочения от него адрес или до поискване от офис на куриерска компания Еконт. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за ползване от първоначалното влизане в сайта до напускането му. Договорът за продажба е предмет на българското законодателство и уреждането на спорове следва да се решава от компетентните български съдилища. www.merinossa.com не носи отговорност за загуби, щети или разходи, възникнали пряко или косвено, от неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията, в резултат на всяко събитие или обстоятелство извън контрола на www.merinossa.com, включително, но не само на форсмажорни обстоятелства и проблеми в електрозахранването, оборудване или други подобни. С регистрацията си като потребител и чрез подаване на поръчка като потребител на www.merinossa.com клиентите потвърждават, че напълно разбират и приемат условията за продажба съгласно настоящите Общи условия. Цялата информация, която е публикувана и се публикува на интернет страницата www.merinossa.com, като: описания на продукти, спецификации, фотографии са приблизителни. www.merinossa.com си запазва правото да прави малки корекции в описанието на продуктите, без да се налага да уведомява за това своите клиенти. Офертите на интернет страницата www.merinossa.com са ограничени във времето и количествата, като това се обявява на страницата на www.merinossa.com. Посочените количества на продуктите, които се публикуват на интернет страницата www.merinossa.com са с информативен характер и подлежат на промяна без предварително уведомяване. www.merinossa.com може да ограничи максималния брой покупки на разположение на даден потребител за всеки продукт, за да се осигури справедлива среда за своите потребители.

I. Общи положения

1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Мериноса ЕООД предоставя стоки на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.merinossa.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.merinossa.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

1.3. След кликане на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в кошницата му. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потвърждението се получава по електронна поща.

1.4 Мериноса ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока и при липса на възможност за нейната изработка, в рамките на 3 работни дни Мериноса ЕООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

1.5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. Предлагана стока

2.1 Стоката, която се предлага на www.merinossa.com е произведена от Мериноса ЕООД и носи марка MERINOSSA.

2.2. Всеки модел има свой артикулен номер, който е обявен до снимката на модела.

2.3. Цветовете, в които се предлагат съответните модели не са обработен чрез софтуер. Мериноса ЕООД не носи отговорност за това как е настроен мониторът на клиента и как в следствие на това той вижда цвета.

2.4. За артикулите се използва буквената номерация.

III. Доставка

3.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Мериноса ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Мериноса ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

3.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Мериноса ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Мериноса ЕООД не носи отговорност за повреждането на тази стока. В случаите когато Мериноса ЕООД потвърди поръчката и посочи конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Мериноса ЕООД не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3.2.1. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Мериноса ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

3.2.2. Куриерска фирма Еконт позволява отварянето и преглеждането на пратката.

3.2.3. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 72 часа от получаването й.

3.3. Времето за обработка на всяка поръчка варира между 1 и 10 работни дни. След процеса на обработка, клиентът ще получи телефонно обаждане от наш служител, за потвърждение и информация за доставка.

IV. Договор

Договорът за продажба от разстояние с клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на www.merinossa.com.

V. Доставка на стоки

В случай, че www.merinossa.com не е в състояние да достави поръчаната стока на клиента по обективни причини, които са извън нейния контрол, на клиента ще бъде заплатена цената на стоките в пълен размер, ако същата е била заплатена предварително от клиента.

VI. Време за доставка

Времето за доставка зависи от поръчаните артикули и ще бъде обозначено в потвърждаващия поръчката имейл. Стоките ще бъдат доставени с касова бележка, която служи като данъчен документ. Клиентът е поканен да даде своя адрес за доставка при потвърждаване на поръчката. Ако желаните стоки не са налични или през това време са възникнали непредвидени обстоятелства, свързани с доставката, представители на www.merinossa.com ще информират клиента, своевременно за неоправданото забавяне, използвайки предоставените данни за контакт. Ако пратката не е получена в посочения период за доставка от страна на клиента, и той не е бил уведомен за това от www.merinossa.com, клиентът трябва да се обади на телефонен номер за обслужване на клиенти: 0897 983 008 или да се свърже с www.merinossa.com чрез имейл адреса contacts@merinossa.com.

VII. Доставка, опаковане и условия за плащане

Покупките на клиентите се изпращат подходящо опаковани с куриерска фирма Еконт, а заплащането се извършва в съответствие с избрания от клиента начин. Цената за куриерската услуга е 5.00лв до офис на Еконт, 6.50лв до точен адрес, а за поръчки над 99.00лв, доставката е безплатна. www.merinossa.com запазва собствеността върху стоката до изплащане на пълната цена за покупката на стоките. Всички допълнителни разходи, свързани с превоз, направен в процеса на доставка и след нея трябва да бъдат заплатени от клиента. Начини за доставка: Наличните начини за доставка са представени на клиента на уебсайта www.merinossa.com в процеса на заявяване на поръчка.

VIII. Цени и данъци

Всички цени, посочени в сайта, са с включен ДДС. В случай, че поради каквато и да е грешка, цената на даден продукт е обявена като нулева или сумата в обратния мейл е калкулирана грешно, www.merinossa.com не е длъжен да достави този продукт до клиента на тази цена. Цените, посочени на сайта не включват транспортни разходи. Транспортът в рамките на Република България се извършва от куриерска компания Еконт. Цената, която потребителят/клиентът дължи за транспорт е 5.00лв до офис на Еконт или 6.50лв до точен адрес. За поръчки над 99.00 лв, отнасящи се за територията на Р.България, транспортните разходи са за сметка на Мериноса ЕООД. При поръчки за други държави, моля свържете се с нас на e-mail: contacts@merinossa.com, за информация относно цените на куриерските услуги до вашата държава.

IX. Право на отказ от закупената стока

Клиентът има право без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ последния е длъжен да върне получените стоки в цялост, в същия вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация (касова бележка, фактура). При условие, че са изпълнени тези изисквания Мериноса ЕООД се задължава в срок от 14 дни да възстанови заплатените суми от клиента. Разходите по връщане на доставената стока до фирмата са за сметка на клиента.

X. Рекламации

10.1. При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиентът има право да предяви рекламация в срок 7 работни дни от доставката й.

10.2. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена, клиентът следва да приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката - касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.

XI. Права и задължения на потребителя/клиента

11.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.merinossa.com.

11.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

11.3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.merinossa.com.

11.4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на Мериноса ЕООД се задължава при ползване на услугите:

11.4.а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

XII. Права и задължения на търговеца

12.1. Мериноса ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

12.2. Мериноса ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.merinossa.com.

12.3. Мериноса ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Мериноса ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Мериноса ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за престърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.merinossa.com.3а Мериноса ЕООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за качеството на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

12.4. Мериноса ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Мериноса ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Мериноса ЕООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

12.5. Мериноса ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до нейните Потребители/клиенти.

12.6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Мериноса ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на получения e-mail адрес. Мериноса ЕООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Мериноса ЕООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

12.7. Мериноса ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Мериноса ЕООД не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Мериноса ЕООД.

12.8. Мериноса ЕООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

XIII. Лични данни

13.1. Мериноса ЕООД гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Мериноса ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Мериноса ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

13.1.1 Мериноса ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Мериноса ЕООД е длъжна да предостави информацията по силата на закона.


За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение: